“Kiedy się śmieje dziecko,

śmieje się cały świat”

 Janusz Korczak

TROCHĘ O NASZYM PRZEDSZKOLU

W dniu 31.08. 2017 r odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Domaniewice. Radni mogli obejrzeć wyremontowany parter Szkoły Podstawowej, przekształcony dla potrzeb Publicznego Przedszkola , które soją działalność rozpoczęło 01.09.2017 r. Przez 16 lat Gmina nie posiadała własnego przedszkola. W latach 2006-2016 działało Niepubliczne Przedszkole, prowadzone przez Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża. Przy Szkole Podstawowej funkcjonowały 4 punkty przedszkolne utworzone ze środków unijnych.

         31.08.2017 r. nastąpiło otwarcie Publicznego Przedszkola. Koszt remontu budynku wyniósł ponad 150 tys. złotych. Dodatkowe koszta to wyposażenie w meble, pomoce i zabawki. 

W nowo wyremontowanym Przedszkolu mieści się 7 sal , stołówka, sala gimnastyczna,łazienki przystosowane dla małych przedszkolaków oraz plac zabaw.

Do przedszkola przyjętych jest 134 dzieci. Kadrę tworzy sześciu wychowawców oraz trzy osoby pełniące funkcję pomocy nauczyciela.

W przedszkolu pracuję również siedmiu pracowników obsługi.

Przedszkole pracuję od 7:00 do 17:00

Przedszkole uroczyście zostało poświęcone przez proboszcza parafii Domaniewice,

księdza Krzysztofa Osińskiego.

Kadra

Dyrektor Przedszkola

mgr Sylwia Olczyk

Wychowawcy

mgr Maria Rucińska

mgr Stanisława Felczyńska

mgr Aneta Pająk

mgr Aneta Szymanowska

mgr Marzena Witkowska

mgr Dominika Kośmider

Pomoc wychowawcy

p. Ewa Felczyńska Krystyjanik

p. Natalia Leśniak

p. Anna Kostrzewa

mgr Anna Kosiorek- nauczyciel religii

p.Dominika Kośmider – nauczyciel j.angielskiego

p. Katarzyna Strojna- psycholog

ZAJĘCIA DODATKOWE

W każdej grupie raz w tygodniu odbywają się dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, religii i logorytmiki. Język angielski prowadzi Pani Dominika Kośmider, religię Pani Anna Kosiorek a logorytmikę Pani Aneta Pająk. Zajęcia dostosowane są do wieku naszych przedszkolaków, prowadzone są  głównie w formie zabawy.

Dodatkowe zajęcia płatne to:

  • “Spotkania z muzyką” – raz w miesiącu 30 min

  • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej z elementami piłki nożnej prowadzone przez Pana Piotra Baryłę – 1 godz. tygodniowo

  • Przedszkoliada.pl “Drużyna kangura” – 30 min tygodniowo