„Kiedy się śmieje dziecko,

śmieje się cały świat”

 Janusz Korczak

TROCHĘ O NASZYM PRZEDSZKOLU

W dniu 31.08. 2017 r odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Domaniewice. Radni mogli obejrzeć wyremontowany parter Szkoły Podstawowej, przekształcony dla potrzeb Publicznego Przedszkola , które swoją działalność rozpoczęło 01.09.2017 r. Przez 16 lat Gmina nie posiadała własnego przedszkola. W latach 2006-2016 działało Niepubliczne Przedszkole, prowadzone przez Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża. Przy Szkole Podstawowej funkcjonowały 4 punkty przedszkolne utworzone ze środków unijnych.

         31.08.2017 r. nastąpiło otwarcie Publicznego Przedszkola. Koszt remontu budynku wyniósł ponad 150 tys. złotych. Dodatkowe koszty to wyposażenie w meble, pomoce i zabawki. 

W nowo wyremontowanym Przedszkolu mieści się 7 sal , stołówka, sala gimnastyczna, łazienki przystosowane dla małych przedszkolaków oraz plac zabaw.

Do przedszkola przyjętych jest 140 dzieci. Kadrę tworzy sześciu wychowawców, logopeda, pedagog specjalny, psycholog oraz trzy osoby pełniące funkcję pomocy nauczyciela.

W przedszkolu pracuję również siedmiu pracowników obsługi.

Przedszkole pracuję od 7:00 do 17:00

Przedszkole uroczyście zostało poświęcone przez proboszcza parafii Domaniewice,

księdza Krzysztofa Osińskiego.

Kadra

Dyrektor Przedszkola

mgr Sylwia Olczyk

Wychowawcy

lic Ewa Felczyńska-Krystyjanik

mgr Renata Majewska

mgr Aneta Mucha

mgr Aneta Szymanowska

mgr Marzena Witkowska

mgr Dominika Kośmider

Pomoc wychowawcy

p. Renata Leśniak

p. Natalia Leśniak

p. Anna Kostrzewa

mgr Anna Kosiorek – nauczyciel religii

lic  Ewa Felczyńska-Krystyjanik – nauczyciel j.angielskiego

mgr Marta Pietrzak- psycholog

mgr Aneta Mucha – logopeda

mgr Stanisława Felczyńska – pedagog, pedagog specjalny

ZAJĘCIA DODATKOWE

W każdej grupie raz w tygodniu odbywają się dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, religii i logorytmiki. Język angielski prowadzi Pani Dominika Kośmider, religię Pani Anna Kosiorek. Zajęcia dostosowane są do wieku naszych przedszkolaków, prowadzone są  głównie w formie zabawy.

Dodatkowe zajęcia płatne to:

  • „Spotkania z muzyką” – raz w miesiącu 30 min

  • Przedszkoliada.pl „Drużyna kangura” – 30 min tygodniowo