Przedszkole Promujące Zdrowie

Naturalna siła uzdrawiająca w każdym z nas jest największym źródłem dobrego samopoczucia.

Podstawą tworzenia PPZ (Przedszkola Promującego Zdrowie), jest koncepcja promocji zdrowia i wykorzystywane w niej specyficzne podejścia. Poznanie i zrozumienie tej koncepcji jest niezbędne dla wdrażania i rozwoju PPZ.

Konkurs „Dbam o zdrowie”

Komisja w składzie: Sylwia Olczyk – przewodnicząca, Aneta Szymanowska – członek, Jagoda Szymajda – członek, Maria Rucińska – członek, Ewa Osówniak – członek, Marzena Witkowska – członek, Stanisława Felczyńska – członek

przyznała następujące nagrody w konkursie „Dbam o zdrowie”:

I miejsce – Barbara Kettwich „Biedronki”
II miejsce – Zuzanna Rucińska „Smerfy”
III miejsce – Magdalena Jamroch „Biedronki”

Dyplomy za udział otrzymali:
Jakub Grabowicz
Pola Szychowska
Maja Dałek
Wiktoria Manowska
Paweł Barlak
Hubert Kowalczyk
Maja Michalska
Tymon Rynkiewicz
Amelia Szymajda
Nikola Fraszczyk
Natalia Kośmider
Malwina Kapusta
Hanna Sękalska
Joanna Warda

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Po rozdaniu nagród grupa Stokrotka zaprezentowała przedstawienie dotyczące dbałości o zdrowie pt: „Jesteśmy czyści i zdrowi”.

Dnia 17 maja 2019 r. dzieci z grupy Stokrotka oraz Biedronki brały udział w VII Festiwalu Piosenki „Bezpieczne Ekodzieciaki”, który został zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Zespół „Ekodzieciaki” z naszego przedszkola zaprezentował piosenkę pt. „Kolorowe kontenery”, plakat „Mamo, tato, nie pal!” oraz udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące zdrowego stylu życia. Przed budynkiem MOK dzieci mogły porozmawiać ze strażakami, policjantami oraz zwiedzić wozy strażackie i samochód policyjny. Zespół „Ekodzieciaki” otrzymał wyróżnienie w konkursie.

Dnia 14.12.2018 r. w Publicznym Przedszkolu w Domaniewicach odbyło się szkolenie dla pracowników pedagogicznych „Wykrywanie u dzieci ewentualnych oznak stosowania przemocy”. Szkolenie przeprowadziła pani psychoterapeutka Małgorzata Rożniata.

Dnia 18.12.2018 r. w naszej placówce odbyło się seminarium „Program Przedszkole Promujące Zdrowie”. Seminarium przeprowadziła p. Marzenna Piwowar-Zrazek, Konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa z WODN w Skierniewicach. Uczestniczyli w nim: p. Dyrektor Publicznego Przedszkola w Domaniewicach Stanisława Felczyńska, pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni oraz rodzice dzieci. Swoim doświadczeniem w zakresie tworzenia oraz funkcjonowania Przedszkola Promującego Zdrowie podzieliła się z nami p. Emilia Żebrowska, Dyrektor Przedszkola Integracyjnego Nr 10 w Łowiczu, wraz ze swoją współpracownicą p. Anetą Strugińską.

Dnia 9.01.2019 r. w przedszkolu odbyły się warsztaty żywieniowe pt. „Owoce i warzywa”. Warsztaty przeprowadziła p. dr inż. Agnieszka Wiosetek-Reske wraz ze swoimi studentkami z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach Panią Katarzyną Sobol i Panią Wiolettą Kozłowską. W warsztatach brały udział grupy Biedronki, Stokrotki i Smerfy..
Program warsztatów obejmował:
promocję owoców i warzyw w codziennej diecie,
przedstawienie piramidy zdrowego żywienia,
łamigłówki warzywno-owocowe,
degustację zdrowego deseru z owoców.

W dniach 7 oraz 8 stycznia 2019 r. grupa “Stokrotki” uczestniczyła w zajęciach “Jak dbać o zdrowie w zimowe mrozy?”. W poniedziałek, 7 stycznia, zajęcia zaczęły się od przedstawienia odpowiedniego zimowego ubioru. Następnie dzieci brały udział w zajęciach ruchowych na sali gimnastycznej – przedszkolaki poznawały przede wszystkim zabawy i ćwiczenia rozgrzewające. We wtorek, 8 stycznia, zajęcia rozpoczęły się pogadanką na temat wzmacniania zdrowia poprzez dietę bogatą w witaminy, a następnie nastąpiła degustacja owoców takich jak: mandarynki, winogrono, melon oraz suszona żurawina.

NASZA MISJA
Zdrowe Ciało
Zadowolenie z życia
Relaks

Dnia 17 maja 2019 r. dzieci z grupy Stokrotka oraz Biedronki brały udział w VII Festiwalu Piosenki „Bezpieczne Ekodzieciaki”, który został zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Zespół „Ekodzieciaki” z naszego przedszkola zaprezentował piosenkę pt. „Kolorowe kontenery”, plakat „Mamo, tato, nie pal!” oraz udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące zdrowego stylu życia. Przed budynkiem MOK dzieci mogły porozmawiać ze strażakami, policjantami oraz zwiedzić wozy strażackie i samochód policyjny. Zespół „Ekodzieciaki” otrzymał wyróżnienie w konkursie.

Medytacja
Natura

Co to jest promocja zdrowia?

Nasze zdrowie w naszych rękach. Oznacza ono, że ludzie – jednostki i społeczności – mogą i powinni podejmować działania w zakresie zapobiegania chorobom oraz poprawy i wzmacniania swojego zdrowia.

Ważne dla praktyki aspekty promocji zdrowia

Koncentracja na zdrowiu jako dobrostanie i jego umacnianiu/doskonaleniu. Dobre zdrowie sprzyja lepszej jakości życia, sprawnemu funkcjonowaniu, osiąganiu celów, większej wydajności w pracy i zarobkom, satysfakcji z życia. Zdrowie jest środkiem (a nie celem) dla dobrego, twórczego życia.

Całościowe (holistyczne) podejście do zdrowia. Zakłada ono, że zdrowie jednostki ma wiele wymiarów (fizyczny, psychiczny, społeczny, duchowy, seksualny) i zależy od wielu czynników w środowisku fizycznym (naturalnym i stworzonym przez ludzi), społecznym i ekonomicznym. Na wiele tych czynników ludzie mogą mieć wpływ.

Promocja zdrowia jest procesem zmian społecznych, dotyczy jednostek, grup i społeczności. Obejmuje dwa wzajemnie powiązane obszary:
a) działania indywidualne ludzi podejmowane w celu dokonania sprzyjających zdrowiu zmian w swoim stylu życia,
b) działania zbiorowe, wspólne, członków danej społeczności dla tworzenia sprzyjającego zdrowiu i dobremu samopoczuciu środowiska fizycznego i społecznego.

Uświadamianie ludziom, że oni sami podejmują decyzje w sprawach swego zdrowia i ponoszą odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi w swoim otoczeniu.

Uświadamianie politykom i zarządzającym (decydentom) na różnych poziomach i we wszystkich organizacjach, że: a) zdrowie powinno „wejść” do każdego systemu społecznego (nie ma odrębnych systemów dla zdrowia) i niezbędne jest tworzenie koalicji dla zdrowia, b) ich zadaniem jest tworzenie warunków, w których „zdrowe wybory będą dla ludzi łatwiejszymi wyborami”.

“Jeśli chcesz się zrelaksować, obserwuj, jak chmury przechodzą obok, jeśli leżysz na trawie lub siadasz przed potokiem; po prostu nie robienie niczego i posiadanie tych chwil jest tym, co naprawdę odmładza ciało.”