W trosce o bezpieczeństwo dzieci w naszym przedszkolu w dniu 30 października 2023r  o godz. 10:00 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i przedszkolaków z budynku przedszkola. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki.

W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie przedszkolaki oraz personel przedszkola. Na umówiony sygnał dźwiękowy zgodnie z procedurą ewakuacji wszyscy opuścili budynek przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Po ewakuacji wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno – gospodarcze pozostały puste. Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, gdyż odgrywają dużą rolę społeczną.