Umiejętności bycia widzem i aktorem dziecko nabywa poprzez szereg oddziaływań, między innymi oglądając różne teatrzyki przyjeżdżające do przedszkola.  Każda edukacja – a więc i teatralna – służy rozwojowi sfery intelektualnej człowieka. Oprócz wartości tych zawierają bogate treści moralne (uczą odróżniać dobro od zła), wyzwalają chęć pozytywnego działania w stosunku do siebie i innych ludzi. 

Podczas całego roku szkolnego dzieci z naszego przedszkola mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju przedstawieniach teatralnych. Uczestnicząc w przedstawieniach jako widz dziecko może żywo reagować na to co dzieje się na scenie, uczy się kulturalnego zachowania podczas występów, przeżywa losy bohaterów, dokonuje oceny ich postępowania, odróżnia dobro od zła. Dziecko obcuje z językiem literackim, dostrzega piękno mowy ojczystej, co sprzyja rozwojowi mowy. Uczestniczenie w przedstawieniach daje także możliwość  podpatrywania pracy aktorów, poszerzenia wiadomości o teatrze, zapoznania z pojęciami związanymi z teatrem.