Dzień Nauczyciela

Rok ma dni ważne, istotne, ale wśród nich są jeszcze te szczególne, doniosłe. Tym szczególnym i doniosłym dniem jest niewątpliwie Dzień Edukacji Narodowej. Dlaczego jest to tak ważny dzień? Przyszło nam żyć w czasach pięknych, ale są to również czasy niespokojne, przyszło nam żyć w rzeczywistości zmieniającej się tak szybko, jak nigdy dotąd i trzeba nam w niej umieć żyć. Przyszło nam żyć w czasach dziwnych chorób, wiążących się z nimi ograniczeń i w czasach szybkich przemian.  

 W pogoni za umykającym czasem, w pościgu za dobrami materialnymi zapominamy często właśnie o tym, co nas łączy. A wśród wielu, wielu wartości, takich jak ojczyzna, pokój, Bóg, dom rodzinny jest właśnie przedszkole. Przedszkole jest dla dziecka kuźnią jego przyszłości, a w życiu dorosłym pozostaje jedną z najpiękniejszych kart owianych mgłą wspomnień i legend. Dlatego też Dzień Edukacji Narodowej jest świętem tych, którzy służyli i służą nie tylko szkołom, ale też przedszkolom – nauczycieli i pracowników obsługowych, jest naszym wspólnym świętem, bo jest naszym wspólnym dobrem.

 Drodzy nauczyciele!

 Życzę  Wam,   abyście   rozwijali   cechy   potrzebne   do wykonywania tego zawodu, a mianowicie: optymizm, empatię, otwartość na innych, ale także poczucie humoru, konsekwencję i wytrwałość. Życzę wam również, abyście zawsze mieli w sobie coś z dziecka. No i życzę też odwagi. Odwagi potrzebnej do podejmowania nowych wyzwań i do odkrywania tego, co nieodkryte. Mam nadzieję, że wasz trud zostanie nagrodzony szacunkiem ze strony podopiecznych oraz ich rodziców. 

Drogie dzieci… Życzę wam, abyście spotykali na swojej drodze tylko takich nauczycieli, którzy są pełni pasji. Nauczycieli, którzy będą waszymi przyjaciółmi, prowadzącymi was w dorosłość. Trafiajcie na dobre wzorce do naśladowania przez całe swoje życie. 

Pracownicy przedszkola. To dzięki wam – nauczycielom w przedszkolu  pracuje się lepiej, łatwiej i przyjemniej. Bez was kaganek oświaty byłby bladym światełkiem. Życzę optymizmu i sił – do często bardzo ciężkiej pracy. Stanowicie fundament, dzięki któremu przedszkole działa sprawnie. 

Wam, drodzy Rodzice, życzę, abyście i Wy byli dobrymi nauczycielami. My uczymy tutaj, wy uczycie w tzw. szkole życia. I nie wiem, które zadanie jest trudniejsze. Życzę też sił i udanej współpracy ze wszystkimi nauczycielami, których spotkacie na swojej drodze w przyszłości.

Sylwia Olczyk