W grupie Stokrotki  w roku szkolnym 2021/2022 realizowana jest innowacja pedagogiczna „Przedszkolak w świecie sylab”. Innowacja ta inspiruje się Stymulacyjno- Sekwencyjną Metodą Nauki Czytania profesor Jagody Cieszyńskiej, która polega na nauce globalnego czytania sylab. Zgodnie z tą metodą dzieci uczą się odczytywać sylaby a nie pojedyncze głoski. Ułatwia to proces zapamiętywania i przyspiesza naukę czytania.

Główne cele innowacji to:  

– wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka

– rozwijanie i stymulacja funkcji językowych i komunikacyjnych

– kształtowanie gotowości do podjęcia nauki czytania i pisania

– zainteresowanie umiejętnością czytania i pisania

– rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci

– wspieranie czynności intelektualnych potrzebnych w dalszym rozwoju i edukacji.