Smerfy poznały rolę fotografii w życiu człowieka. Wykonały aparat fotograficzny. Gratuluję zdolnych dzieci.