Smerfy poznają różne zawody. Dziś strażak, najbardziej cieszący się zaufaniem zawód w społeczeństwie.