Logorytmika to zajęcia muzyczno-terapeutyczne, które przeprowadzane są w formie zabawy.  Jest to połączenie rytmiki i terapii logopedycznej. W logorytmice stosuje się elementy gimnastyczne przy muzyce. Na bazie ćwiczeń muzyczno-ruchowych wykonywane są ćwiczenia słowno-ruchowe w których wiodący jest rytm.

Zajęcia logorytmiczne oddziaływają na sferę słuchową, słuchowo-ruchową oraz ruchową. Ich celem jest:

– zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy

– stymulacja rozwoju mowy

– korygowanie wad mowy

– wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy

Rodzaje ćwiczeń, które występują w zajęciach logorytmicznych

– ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny

– ćwiczenia oddechowe

– ćwiczenia fonacyjne

– ćwiczenia słuchowe

– ćwiczenia rytmiczne

– ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne (ćwiczenia te wyrabiają szybką reakcję ruchową na sygnały optyczne, muzyczne i słowne; elementem kształcącym jest świadome i celowe kierowanie reakcjami ruchowymi)

– ćwiczenia koordynacyjne

– zabawy ruchowe ze śpiewem

– zabawy ilustrujące treść piosenki

– zabawy taneczne

Zajęcia w naszym przedszkolu prowadzi Aneta Pająk. Odbywają się one w grupach czterolatków i pięciolatków raz w tygodniu.