W trosce o poprawę bezpieczeństwa dzieci w naszym przedszkolu w dniu 08.10.2021r. o godz. 1000 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i dzieci z budynku przedszkola. 

Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwego zachowania się  w sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki. 

W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie przedszkolaki i personel obecny w budynku przedszkola, łącznie 78 osób. Na umówiony sygnał dźwiękowy, zgodnie z procedurą ewakuacji wszyscy opuścili budynek przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi w czasie 3 minut. Wszyscy udali się na umówione miejsce zbiórki.

Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne, pomieszczenia administracyjne, kuchenne i gospodarcze pozostały puste. Cała akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.