Dziś w przedszkolu odbyły się warsztaty profilaktyczne jako sposób pokazania dzieciom umiejętności spędzania czasu wspólnie z rodzicami w inny sposób.  Tematy warsztatów:

 „Zdrowy przedszkolak” – dzieci 5-letnie . Celem ich było:

–  przybliżenie dzieciom pojęcia koronowirusa (czym jest, jakie emocje w nich wzbudza, jak go sobie wyobrażają),

– kreatywne przekształcenie czasu spędzonego w izolacji w coś pozytywnego,

– nowe zasady bezpieczeństwa panującego w przedszkolu.

„Emocje – a co to takiego?” – dzieci 4 letnie. Cel:

– kształtowanie empatii oraz umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania swoich emocji,

– pogłębianie umiejętności współpracy i komunikacji w zespole,

– wspomaganie rozwoju dziecka przez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy,

– kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie,

– profilaktyka zdrowia psychicznego w izolacji / po okresie izolacji

„Ulubione bajki profilaktyczne” dzieci 3-letnie. Cel:

– pokazanie zła jakie niesie palenie papierosów,

– nie nawiązywanie kontaktu z osobami nieznanymi,

– pokazanie wiedzy na temat szkodliwości palenia papierosów i innych używek,

– umiejętność przekazania zdobytej wiedzy rodzicom.

Warsztaty przeprowadził Zespół Nowe Horyzonty z Wrocławia.