Rok 2021 rokiem Konstytucji 3 Maja | ASPOL

         Święto Konstytucji 3 maja jest świętem państwowym obchodzonym w Polsce na pamiątkę uchwalenia w 1791 roku konstytucji mającej na celu poprawę sytuacji politycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy.

        Konstytucja 3 maja została uchwalona przez Sejm Czteroletni, jako pierwsza tego typu nowoczesna konstytucja w Europie i druga na świecie. Zmieniono ustrój polityczny kraju z monarchii parlamentarnej na konstytucyjną. Zniesiono liberum veto, uważane za jedną z przyczyn ówcześnie panującej złej sytuacji politycznej kraju. Ustanowiła także trójpodział władzy znany obecnie, tj. na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą . Wprowadzono zasadę dziedziczenia tronu w miejsce wolnej elekcji ograniczając wpływy szlacheckie, a wzmacniając pozycję rodziny królewskiej. Konstytucja 3 maja poprawiała także trudną sytuację chłopów. Współautorem ustawy był ówcześnie panujący król Stanisław August Poniatowski . Oficjalnie ustawa ta, jak i pozostałe postanowienia ogłoszone przez Sejm Czteroletni przestały prawnie obowiązywać już 23 listopada 1793 roku z inicjatywy Rosji. Obradom Sejmu Czteroletniego towarzyszył sprzeciw szlachty, która obawiała się ograniczenia swojej wolności, licznych przywilejów i wpływów .

         Stanisław August Poniatowski był ostatnim królem Polski . Za jego panowania, a dokładnie w latach 1772 – 1795 Rosja, Prusy i Austria dokonały trzech rozbiorów państwa polskiego (Austria nie brała udziału w II rozbiorze Polski), które utraciło wolność na kolejne 123 lata. Postać króla uległego carycy rosyjskiej, z którą łączył go romans i której zawdzięczał koronę, budzi do dziś duże kontrowersje.

           Po odzyskaniu przez kraj niepodległości rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja została oficjalnie świętem narodowym 29 kwietnia 1919 roku. Nie było uznawane przez władze komunistyczne, a ostatecznie powróciło 6 kwietnia 1990 roku. Polacy w tym dniu często manifestują swój patriotyzm poprzez eksponowanie szczególnie jednego z symbolów polskości, jakim jest biało-czerwona flaga.

źródło https://www.kalendarzswiat.pl/swieto_konstytucji_3_maja/2020