Szanowni Rodzice,
Zgodnie z informacją Premiera przekazaną podczas konferencji prasowej w dniu 25.03.2021 informuję, że w okresie od 29.03.2021 do 09.04.2021 Przedszkola będą zamknięte. Wyjątek stanowią dzieci medyków i służb porządkowych, które będą mogły korzystać z opieki przedszkolnej. W związku z powyższym, proszę o zgłaszanie do 26 marca (piątek) przez rodziców wykonujących te zawody konieczności objęcia dziecka opieką przedszkolną w okresie od 29.03-09.04.2021 na adres przedszkoledomaniewice@wp.pl

Propozycje zajęć do nauki zdalnej będą podawane przez wychowawców grup w zakładce Zajęcia do realizacji w czasie 29.03.2021-09.04.2021
Stanisława Felczyńska
Dyrektor Przedszkola