Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustaliło Konwencję o Prawach Dziecka. Jest to jeden najważniejszy i najbardziej uniwersalny dokument mówiący o prawach dziecka, nazywany światową konstytucją praw dziecka .

        Człowiek, który najpełniej kwestię praw dziecka i pozostał przyjacielem praw najmłodszych był Janusz Korczak.

      Dzieci w naszym Przedszkolu też poznawały Prawa Dziecka