Przedszkolny Konkurs Plastyczny 

   „MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”

Słodki Dzień Misia Pluszowego w Grodzisku GrodziskNews.pl – Portal Informacyjny o Grodzisku Mazowieckim

organizowany przez

Publiczne Przedszkole w Domaniewicach

 

Dzień Pluszowego Misia obchodzony jest 25 listopada.

W związku z tym wydarzeniem nasze Przedszkole ogłasza

konkurs plastyczny pt. „Mój przyjaciel miś”.

 

 

Cele konkursu:

 •  rozpowszechnienie idei Dnia Pluszowego Misia,

 • rozwijanie umiejętności twórczych i wyobraźni,

 • doskonalenie zdolności plastycznych

 • aktywizacja dzieci w czasie wolnym i życiu Przedszkola.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola.

 2. Jeden uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.

 3. Technika pracy jest dowolna. Wybór formatu oraz materiału pozostawiamy nieograniczonej inwencji uczestników.

 4. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez dziecko (lub z niewielką pomocą rodzica).

 5. Kryteria oceny prac:

 • oryginalność i pomysłowość,

 • walory artystyczne i estetyka pracy,

 • samodzielność wykonania.

 1. Każda praca musi zawierać informacje o autorze ( imię i nazwisko oraz nazwa grupy).

 2. Termin dostarczania prac do przedszkola upływa 23 listopada 2020.

 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 listopada 2020 podczas obchodów Dnia Misia w naszym Przedszkolu.

 4. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

Obrazy: Mis | Darmowe wektory, zdjęcia stockowe i PSD