Zabawa jest sposobem aktywności ruchowej dziecka. Aktywność ta charakteryzuje się tym, iż nie można w niej znależć  żadnego motywu dążącego do zaspokojenia potrzeb, gromadzenia dóbr i ich wytwarzania.

Jest niezależna od zewnętrznych nacisków, pozbawiona potrzeby walki i ucieczki, nie mająca na celu wykonania żadnych obowiązków.

Zabawa jest rozrywką. Jej przerwanie nie wywołuje żadnych ujemnych konsekwencji.

Zabawy i gry orientacyjno – porządkowe. Umożliwiają one wytworzenie zdolności skupiania uwagi, opanowania oraz zdobycia pewnych umiejętności. Prowadzącemu pozwalają na manipulacje grupą, uczą zajmować stanowiska we właściwym miejscu. Umożliwiają zdobycie przez dzieci nowych informacji, jak ustalone wcześniej znaki i sygnały (kontaktowanie się bez słów, opanowanie zasad ruchu drogowego, przejścia przez jezdnie). Zabawy wpływają na kształtowanie właściwej i szybkiej reakcji. Umożliwiają zdobycie zdolności orientacji, spostrzegawczości i kojarzenia. Uczą zachowywania porządku oraz ładu, jak na przykład odpowiednie ustawienie grupy (podział na zespoły, zbiórki, w rzędzie lub w dwurzędzie, w kole, w rozsypce). Nie przyczyniają się w większym stopniu do rozwijania sprawności fizycznej, ale pozwalają na wykształcenia szybkich i właściwych reakcji na dany bodziec. Pokazują dzieciom odpowiednie formy i normy zachowań.

Zajęcia prowadziła  Stanisława Felczyńska