Mowa jest dla człowieka jednym z podstawowych narzędzi porozumiewania się z otoczeniem. Nie sposób wprost przecenić jej roli. Człowiek pozbawiony możliwości werbalnego kontaktu z innymi, ma trudności w samodzielnym funkcjonowaniu. Ogromną rolę w procesie kształtowania mowy dziecka odgrywają rodzice i najbliższe otoczenie- to oni są jego pierwszymi nauczycielami mowy poprzez wspólne zabawy, czytanie książeczek, ich opowiadanie i śpiewanie piosenek. Istotne znaczenie w zakresie wspomagania i rozwoju mowy ma także działanie nauczyciela pracującego z dzieckiem w przedszkolu, gdzie zabawa stanowi dominujący sposób nauki. Jest kluczem do poznawania nowych słów, ćwiczy oddech, głos, słuch i wymowę. Doskonali formy gramatyczne uwzględniając przy tym akcent, melodię i rytm mowy. Poprzez zabawę możemy stymulować rozwój wszystkich funkcji, od których zależy prawidłowy rozwój mowy.
Logopedia zajmuje się kształtowaniem mowy, zapobieganiem zaburzeniom mowy i ich usuwaniem, troską o kulturę żywego słowa. Terapia logopedyczna obejmuje oddziaływania korekcyjne w zakresie zaburzonych czynności mowy i komunikacji.

Grupa Motylki

Grupa Żabki

Grupa Stokrotki

Grupa Biedronki

Zajęcia prowadzone przez Stanisławę Felczyńską