W dniu 05.X.2020r. odbyło się zebranie rodziców. Były to warsztaty profilaktyczne prowadzone przez certyfikowanego specjalistę z Poradni Uzależnień w Głownie panią Małgorzatę Rożniatę.

Temat warsztatów to: „Najczęstsze błędy wychowawcze rodziców”. Pani psycholog mówiła:

Rodzice są pierwszym i najważniejszymi wychowawcami własnych dzieci i pomimo, że najbardziej kochają je, to jednak ten fakt nie daje im gwarancji uniknięcia błędów – nie zawsze są w stanie świadomie kontrolować swoje zachowanie względem dzieci, zwłaszcza w trudnych sytuacjach.

„Kto nie potrafi twardo stąpać po ziemi, ma dzieci, które stąpaj po nim”

Błędy wychowawcze to :

  1. Wpajanie błędnych przekonań;

  2. Nieświadome prowokowanie złego zachowania;

  3. Brak konsekwencji

  4. Pułapki porozumiewania się,

  5. Zrobię to za Ciebie;

  6. Żelazna dyscyplina (nadmierny rygor);

  7. Rób to, co mówię , a nie to, co robię;

  8. Ignorowanie potrzeb i trudności dziecka;

  9. Hamowanie naturalnej radości życia i ciekawości;

  10. Obciążanie dziecka własnymi, niespełnionymi marzeniami

W dalszej części pani psycholog mówiła o uzależnieniach jakie mogą spotkać dzieci i jak należy im zapobiegać.

Dyrektor Przedszkola omówiła bieżące sprawy przedszkola i dokumenty jakie obowiązują.

Na zebraniu Rady Rodziców wybrano nową Radę Rodziców na rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca: p. Agata Dałek;

Zastępca: p. Łukasz Kałuża;

Sekretarz: p. Sylwia Zajkowska;

Skarbnik: p. Karolina Czajka.