W dniu 23.09.2020 przeprowadzono próbną ewakuację przedszkola. Dzieci były przygotowane przez wychowawczynie, że może zdarzyć się pożar, zadymienie lub inna niebezpieczna sytuacja gdzie należy szybko opuścić budynek przedszkola.

Wychowawczynie zapoznały dzieci ze znakami ewakuacyjnymi i ich rozmieszczeniem w przedszkolu. Dzieci dowiedziały się jak powinna wyglądać prawidłowa ewakuacja, jak powinni się zachować w czasie takiej sytuacji. Nauczyły się reagować na sygnały i dźwięki. Próbna ewakuacja przebiegła sprawnie i bezproblemowo z zachowaniem ostrożności. Udział brali wszyscy pracownicy przedszkola.

Pozorowana ewakuacja jest tradycją w naszym przedszkolu. Ćwiczenia ewakuacyjne mają na celu nie tylko sprawdzenie obowiązujących w obiektach procedur, ich znajomości przez wychowawców, obsługę przedszkola, ale również kształtowanie właściwych zachowań i nawyków w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia.

Dzięki zajęciom o bezpieczeństwie maluchy wiedziały jak się zachować i ewakuacja odbyła się sprawnie