W tym roku nasze przedszkole było odpowiedzialne za wykonanie ołtarza na Boże Ciało. Serdecznie  dziękujemy wszystkim nauczycielom, pracownikom przedszkola oraz rodzicom, którzy brali czynny udział w przygotowaniach.