REGULAMIN KONKURSU 

 

„Żyję zdrowo – bo nie ulegam nałogom”

 1. Organizator konkursu: Publiczne Przedszkole w Domaniewicach we współpracy z GOPS Domaniewice.

 2. Inicjatorki i koordynatorki konkursu: Nauczyciele Publicznego Przedszkola w Domaniewicach.

 3. Cele konkursu:

 • podkreślenie znaczenia rodziców i rodziny w kształtowaniu osobowości dziecka;

 • stworzenie okazji do działań profilaktycznych poprzez spędzanie czasu z własnym dzieckiem;

 • rozwijanie zainteresowań fotograficznych pobudzających do twórczego wykorzystania wolnego czasu;

 • upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

 1. Adresaci konkursu: dzieci z Publicznego Przedszkola w Domaniewicach.

 2. Zasady konkursu:

 • Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia, którego tematyka nawiązuje do sposobu spędzania czasu ze swoją rodziną np:

 • wspólne przygotowanie posiłków,

 • zabawy ruchowe na podwórku,

 • spacery,

 • ćwiczenia,

 • jazda na rowerze, rolkach,

 • inna aktywność i rekreacja.

 • Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 2 zdjęcia.

 • Zdjęcie może być w formacie JPG lub PNG.

 • Pracę fotograficzną w formie zdjęcia w wersji elektronicznej  przesyłamy na adres e-mail przedszkola przedszkole@domaniewice.pldo dnia 29.05.2020 r. W temacie wiadomości należy wpisać – „Żyję zdrowo – bo nie ulegam nałogom.”

 • W treści prosimy wpisać imię, nazwisko dziecka oraz grupę, a także nadać tytuł pracy.

 1. Ocena i rozstrzygnięcie konkursu

 • Nagrodzone zostaną trzy prace oraz przyznane zostaną 3 wyróżnienia.

 • Ocenie będą podlegały:

 • zgodność z tematem,

 • pomysłowość, ciekawość świata,

 • oryginalność przekazu treści,

 1. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu i odbiorze nagród drogą elektroniczną. Nagrodzone prace ukażą się na stronie internetowej przedszkola:

www.przedszkolewdomaniewicach.pl

 1. Postanowienia końcowe:

 • zgłoszenie prac jest równoznaczne z przeniesieniem praw autorskich na Organizatora konkursu i z akceptacją Regulaminu;

 • osoby przesyłające prace na konkurs wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych zgodnie z RODO;

 • rodzice dzieci/uczniów biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację zdjęć na stronie internetowej.

Zachęcamy serdecznie do udziału w konkursie!