Dziś dzień Unii Europejskiej. Wzorem unijnej flagi miał być ...

               Dzień 9 maja jest oficjalnym symbolem Unii Europejskiej. Jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 maja przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny.

              Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisano już w rok później. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.

               Zapraszamy wszystkich do wspólnej akcji z okazji Dnia Europy. Jest to dla nas wszystkich wyjątkowy dzień, który będziemy świętować w wyjątkowych okolicznościach!

JAK PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO AKCJI? TO PROSTE! WYSTARCZY:

  • włączyć kreatywność,

  • zrobić ciekawe zdjęcie z symbolem / symbolami związanymi z Unią Europejską,

  • wysłać je na adres e-mail przedszkola (przedszkole@domaniewice.pl)

                 Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców do wspólnej zabawy oraz do obejrzenia krótkiego filmu.