Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniewicach informuje, że ze względu na brak możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem dla osób będących w kryzysie emocjonalnym, potrzebującym wsparcia i porady psychologicznej, również w związku z wprowadzonym stanem epidemii oraz koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 wsparcie specjalisty można uzyskać w dotychczasowych planowanych terminach konsultacji, w ramach Punktu Konsultacyjno – Wspierającego w Domaniewicach w każdy wtorek w godzinach 13:00 do 18:00 pod numerem telefonu 609-568-973