PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„WIOSENNE KWIATY”

 

Cele konkursu:

-Zainspirowanie dzieci do wyrażania środkami plastycznymi piękna wiosennych kwiatów.

-Rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez ekspresję plastyczną.

-Rozbudzanie kreatywności dzieci.

Regulamin konkursu:

-Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków z Publicznego Przedszkola w Domaniewicach.

-Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy w formie płaskiej lub przestrzennej – wskazana pomysłowość w doborze materiałów plastycznych.

-Prace powinny być wykonane samodzielnie (z niewielką pomocą rodziców).

-Technika plastyczna – dowolna.

-Format pracy płaskiej A4.

-Wielkość pracy przestrzennej – dowolna.

-Każda praca powinna być sfotografowana oraz przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail przedszkola z dopiskiem „Konkurs plastyczny” oraz podanym imieniem i nazwiskiem dziecka wraz z nazwą grupy.

-Oceny prac dokona specjalnie powołana komisja. Ocenie podlegać będzie: zgodność z tematem, dobór środków i techniki, oryginalność, estetyka.

-Autorzy prac wyróżnionych oraz I, II, III miejsca otrzymają zasłużone nagrody i dyplomy.

-Prace należy przesyłać do 15 maja 2020r.

Organizatorzy.