Zapraszamy do zapoznania się z listą dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola w Domaniewicach oraz zakwalifikowanych do rekrutacji uzupełniającej.

Lista dzieci przyjętych na rok 2020-2021