Szkoły i przedszkola zostają zamknięte do 26.04.2020 r.
Trwające do 10.04.2020 r. ograniczenie funkcjonowania placówek systemu oświaty
zostaje przedłużone do 26.04.2020 r.
Na tym etapie nie jest rozważane wydłużenie roku szkolnego.
Wytyczne MEN
Pozdrawiam
Stanisława Felczyńska