28.10.2019 o godzinie 15:00 zapraszamy rodziców na prelekcję „Budowanie relacji rodzic-dziecko, wspieranie dziecka w rozwoju społecznym”. Prelekcję poprowadzi pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu.

29.10.2019 o godzinie 13.00 – 16.00 odbędą się warsztaty dla dzieci i nauczycieli „Wykrywanie u dzieci ewentualnych oznak stosowania przemocy”. Warsztaty poprowadzi certyfikowany specjalista ds. uzależnień Psycholog Małgorzata Rożniata.

08.11.2019 o godzinie 11.00 odbędzie się Pasowanie na przedszkolaka nowo przyjętych dzieci.

27.11.2019 w godzinach 9.00-14.00 odbędzie się badanie logopedyczne dzieci z grup 4 i 5 latków przeprowadzone przez logopedę z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu

12.12.2019 godz. 9.00 Terapia ręki (grupa 5 latków)