W roku szkolnym 2019/2020 Publiczne Przedszkole w Domaniewicach bierze udział w akcji „Zdrowo i Sportowo”. Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. Chcemy pokazać dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogólnie aktywność ruchową. Ile przynosi to radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy. Służą temu zajęcia sportowe, które przeprowadzane są w zgłoszonych do projektu placówkach, na podstawie przygotowanych materiałów.

          Równocześnie akcja ma też pokazać nauczycielom, wychowawcom i opiekunom, że ćwiczyć można praktycznie zawsze i prawie wszędzie. Podczas zajęć, ale przede wszystkim też w przesyłanych co tydzień materiałach, pokazane są gotowe propozycje ćwiczeń i zabaw.

         Akcja jest też skierowana bezpośrednio do rodziców. Z jednej strony bowiem prezentuje gotowe materiały czy to w postaci filmów, czy też artykułów odpowiadających na wiele pytań związanych z prawidłowym rozwojem dziecka. Z drugiej strony z całą mocą podkreślany jest fakt, że najlepszą i najskuteczniejszą metodą nauki dziecka, jest pokazanie mu dobrego, a w tym wypadku zdrowego i aktywnego, modelu. Tymi modelami, mają być otaczający i wychowujący dzieci dorośli. Zatem akcja zachęca do zmiany zachowań nie tylko dziecka, ale całej rodziny czy placówki edukacyjnej.

          Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej akcji www.zdrowoisportowo.edu.pl