Jak co roku w Naszym Przedszkolu przeprowadziliśmy konkurs pożarniczy „Zapobiegamy pożarom”. Dziękujemy za tak wiele pięknych prac. Do dalszego etapu jury w składzie: Pani Magdalena Sut ( przewodnicząca- przedstawiciel OSP z Urzędu Gminy, Dyrektor Przedszkola Pani Stanisława Felczyńska, Pani Dominika Kośmider, Pan Ireneusz Kuciński( gminny prezes OSP), Pani Katarzyna Grabowicz, wyłoniło następujące prace: 1 miejsce Maja Kuśmierek, 2 miejsce Wiktoria Manowska, 3 miejsce Igor Krystyjanik, wyróżnienia: Lili Żak, Pola Szychowska, Zuzanna Maciejewska, Marcel Węglik, Magdalena Jamroch.