23 listopada 2018 r. w Naszym Przedszkolu odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka najmłodszych grup oraz dzieci ze starszych grup, które dopiero od września należą do naszego przedszkola. W tak ważnym dniu zaprosiliśmy do przedszkola wielu gości: Wójta Gminy Domaniewice Pana Pawła Kwiatkowskiego, proboszcza naszej parafii księdza Krzysztofa Osińskiego, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Domaniewicach Panią Marzenę Sadowską, Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Panią Marlenę Różycką-Żak wraz z zespołem, Radę Rodziców oraz rodziców dzieci nowo przyjętych. Przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności, zaśpiewały piosenki, mówiły wierszyki i tańczyły piosenki. Pani Dyrektor z zadowoleniem uznała, że wszyscy zdali egzamin i uroczyście pasowała przedszkolaków. Wychowawcy wręczyli medale i  dyplomy, a Pan Wójt wręczył prezenty. Uroczystość pasowania pozostanie na długo w pamięci całej społeczności przedszkolnej.