ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO ” WESOŁA DYNIA”

Celem konkursu było m.in. rozwijanie inwencji twórczej dzieci przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych, rozwijanie zdolności manualnych dzieci oraz rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej i pomysłowości dzieci i rodziców. Przedmiotem konkursu były prace plastyczne wykonane dowolną techniką o formacie przestrzennym.
Na konkurs wpłynęły 33 prace z 6 grup przedszkolnych. Komisja konkursowa oceniając prace kierowała się następującymi kryteriami: estetyka wykonania pracy, oryginalność pomysłu a także użycie ciekawych materiałów. Członkowie komisji jednogłośnie stwierdzili, że wszystkie prace zachwycały kolorystyką, różnorodnością technik i pomysłowością.
Lista nagrodzonych w konkursie:
I miejsce – Wiktoria Manowska
II miejsce – Krystian Kuciński
III miejsce – Pola Szychowska
Wyróżnienia:
Magdalena Jamroch
Gabriela Bródka
Oliwia Sobieszek
Nadia Kapusta
Julian Mrozowicz
Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom, wyróżnionym oraz uczestnikom konkursu odbyło się 6 listopada 2018r. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali od pani Dyrektor dyplomy oraz drobne upominki. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy dzieciom i ich rodzicom biorącym udział w konkursie za ogromne zaangażowanie i twórczą pracę. Mamy nadzieję, że kolejny konkurs w naszym przedszkolu będzie się cieszył równie dużym zaangażowaniem.

Organizator Ewa Osównia