W załączniku umieszczone zostały listy dzieci przyjętych do Przedszkola w roku szkolnym 2018/2019.