21.03. 2018 r.  dzieci z naszego przedszkola w pierwszy dzień wiosny , pożegnały zimę, a powitały wiosnę.  Każda grupa przygotowała marzannę i w bezpiecznym miejscu symbolicznie spaliliśmy nasze kukły na znak nadchodzącej wiosny.