W związku z nasilającymi się infekcjami, apelujemy do rodziców o nieprzyprowadzanie do przedszkoli dzieci chorych, zakatarzonych, kaszlących i gorączkujących! Prosimy również o pozostawienie w domu dzieci będących w leczeniu antybiotykami i innymi lekarstwami. Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.W początkowej fazie choroby dziecko najbardziej zaraża kolegów. W przypadku, gdy rodzic przyprowadzi dziecko chore lub zakatarzone będzie wzywany do przedszkola i proszony o zabranie dziecka do domu.