Wszystkie dzieci z naszego przedszkola brały udział w gminnym konkursie plastycznym pt. ” Zapobiegamy Pożarom”.  Dzieci wykonały piękne prace  wykorzystując rozmaite materiały plastyczne.  Każdy przedszkolak otrzymał od Wójta Pana  Pawła Kwiatkowskiego, od Gminnego Prezesa Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaniewicach Pana Ireneusza Kucińskiego oraz od Pani Magdaleny Sut referenta ds. straży w Gminie Domaniewice pamiątkowe dyplomy  oraz książeczki. Dzieci były bardzo dumne i szczęśliwe, że ich prace zostały docenione. Najładniejsze prace trafiły do etapu powiatowego. Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom za wykonanie takich pięknych prac.