6 grudnia w naszym przedszkolu obchodziliśmy Mikołajki. Wszystkie dzieci były bardzo grzeczne dlatego do naszego przedszkola zawitał Mikołaj. Każda grupa powitała naszego gościa śpiewając świąteczne piosenki.  Przedszkolaki otrzymały od Mikołaja upominki i przyrzekły, że  w domu i przedszkolu zawsze będą grzeczne. Dziękujemy za pomoc w organizacji tak ważnego dla dzieci dnia rodzicom Pani Natalii Szymajdzie ( przewodniczącej Rady Rodziców), Pani Marioli Karcz , Pani Małgorzacie Rucińskiej, Pani Agacie Dałek, Pani Małgorzacie Graszce, Pani Katarzynie Zielińskiej, Pani Katarzynie Grabowicz, Pani Beacie Chmurskiej, Pani Karolinie Czajce za wspaniałe zdjęcia oraz Panu Dariuszowi Karcz za przyprowadzenie swojego przyjaciela Mikołaja do naszego przedszkola.